DZ-A1 Kasteel Heeswijk

De foto hieronder is gemaakt op 17 september 1944 rond ongeveer 13.00 uur. Het toont een van de acties van het 501st PIR. Op het eerste gezicht lijkt het een van de talloze honderden foto’s zoals er die dag veel zijn gemaakt, maar deze foto roept een aantal vragen op. Genoeg vragen om een onderzoek te starten.

Vragen:

  • Welke dropzone hebben we het over ?
  • Waarom zijn er twee series in dwarsrichting?
  • Hoe / waarom is deze foto genomen uit een grotere hoogte?

Inleiding:

Op 17 september 1944 werd operatie Market Garden gelanceerd. Dit was een gecombineerde operatie van zowel de land- en luchtmacht. Vele doelen moesten worden veroverd door de luchtlandingstroepen om de weg vrij te maken voor de infanteristen en gepantserde eenheden op hun weg naar Arnhem. Op 17 september om ongeveer 10.00 uur startten meerdere Troop Carrier Wings hun motoren op een dozijn vliegvelden in Engeland. Volgens een navigatieplan (foto 1) verzamelden ze op bepaalde punten om vanuit daar hun opmars naar Nederland voort te zetten.

Vooraf waren er twee belangrijke routes ontwikkeld om Holland te benaderen. De zuidelijke route was toegewezen aan de 101st AD en de noordelijke was toegewezen aan de 82nd AD en aan Britse Airborne troepen. Om de 6695 parachutisten van de 101st AD te vervoeren naar Nederland waren in totaal 424 vliegtuigen nodig . Tijdens het naderen van de Belgische kust werden zij geëscorteerd door 6 groepen van P-51 jachtvliegtuigen. De vlucht naar de frontlinie in België ging vlot dankzij het goede zicht op die dag. De Dakota’s zouden naar België vliegen en een bocht naar links maken om zo de frontlinie over te steken net buiten het Belgische Geel. In de planning waren verschillende DZ’s toegewezen aan de 101st AD. DZ-A en DZ-A1 zouden het landingsgebied zijn voor het 501st PIR, terwijl DZ-B het gebied voor het 502nd PIR en DZ-B voor het 506 PIR zou zijn. De doelstelling voor het 501 PIR was om de twee bruggen over de Zuid-Willemsvaart te veroveren, welke tussen de twee DZ’s lagen.

Dit soort operaties werden voorafgegaan door de pathfinder groepen. De belangrijkste taak van deze pioniers was om de dropzone voor de oprukkende parachutisten te markeren. Deze speciale getrainde troepen hadden slechts een korte periode van tijd nodig om een ​​radiobaken, signaalpanelen en andere radioapparatuur te installeren. Ook creëerden zij rooksignalen als een visueel baken voor de troepen welke werden ingevlogen. Daarom gingen zij vóór de hoofdgroep vooruit. Op 10.25 uur vertrokken twee paar pathfinder vliegtuigen vanuit Engeland. Een paar (2x C47) werd toegewezen aan DZ-A en het andere paar aan DZ-B en DZ-C. Terwijl het tweede paar moest wachten vanwege het tijdsinterval aan de Belgische kust, vloog het hoofdpaar (serieel A-2A / DZ-A) rechtdoor naar de, met oranje rook gemarkeerde, frontlinie. In de buurt van Geel, vliegend met een snelheid van ongeveer 180 mph, lagen ze onder zwaar vuur van de Duitsers. Eén van de twee vliegtuigen voor DZ-A, werd geraakt in zijn linker vleugel en stortte neer in de buurt van de stad Retie (foto 2). Het enige overgebleven vliegtuig vervolgde zijn vlucht naar DZ-A die dicht bij de stad Veghel lag. De aanblik van de spoorlijn die de DZ begrenst werd gebruikt als een lead om de DZ te benaderen. Op 12.47 uur konden de pathfinders volgens de standaardprocedure op lage hoogte en met minimum snelheid worden gedropt. Omdat zij geen vijandelijke weerstand ontmoetten en door hun maandenlange training waren ze in staat om het Eureka radiobaken binnen vijf minuten te plaatsen en de lay-out van de signaalpanelen in 2,5 minuut operationeel te hebben. In eerste instantie waren er problemen met het baken van de antenne, maar dit werd opgelost om circa 12.52 uur. De groene rooksignalen werden niet uitgezet tot de belangrijke hoofdgroep in zicht was. Er waren toen verschillende series A-4, A-6 en A8 onderweg naar Nederland. (De letter A betekent dat er gevlogen werd door een Amerikaanse bemanning). Deze series waren als volgt geladen en droegen ongeveer 2050 troepen;

  • A4 – 45xC47 – DZ-A1 1-501PIR 3e Pltn A-326 AEB
  • A6 – 45xC47 – DZ-A 2-501PIR, HQ-501PIR
  • A8 – 45xC47 – DZ-A 3-501PIR 3e Pltn B-326 AEB

De para’s van 1-501 hadden twee hoofddoelstellingen. Dit waren objective “T”, dat de verkeersbrug in Veghel was, en objective “R” dat de spoorbrug bij Veghel was.

Toen de series de stad Oirschot naderden, kregen ze te maken met intensief Duitse flak-vuur. De lead serie A4, met aan boord luitenant-kolonel Harry Kinnard, zwenkte westwaarts van haar eigenlijke route om dit flak-vuur (foto 3) te vermijden. Dit luchtafweergeschut was gelegen op ongeveer 12 mijl uit de geplande DZ. Herberekend in de vluchttijd zouden het nog circa 5,2 minuut duren totdat de DZ bereikt zou worden. Terwijl ze hun vlucht voortzetten via de nieuwe koers, naderden zij het kanaal maar herkenden niet de geplande DZ. Toen het groene licht werd gegeven had Kinnard te weinig tijd voor een correcte oriëntatie en sprak: “weer het verkeerd veld”. Ze landden uiteindelijk dicht bij Kasteel Heeswijk op een verkeerde locatie, ongeveer 5 mijl ten westen van de geplande DZ-A1. A-4 dropte om 13.01 uur 42 sticks en zo kregen ze te maken met een compleet verkeerde dropping. Ondertussen waren A-6 en A-8 onderweg naar DZ-A. Om 13.06 uur dropte A-6 het 2e bataljon en om 13.11 uur dropte A-8 het 3e bataljon met de resterende parachutisten. A-6 en A-8 dropten iets minder dan een mijl uit de geplande DZ-A. Inwoners van de gemeente Schijndel verklaarden later dat zij vliegtuigen zagen naderen vanuit het noordwesten (A-4) en vanuit het zuidoosten (A-6 en A8) van de stad.

  • Welke Dropzone hebben we het over?

De eerste foto in dit artikel is van Serial A4, oftewel van luitenant-kolonel Harry Kinnard’s bataljon. Het toont de verkeerde dropping bij Kasteel Heeswijk. De foto is genomen in zuidwestelijke richting. In het midden, aan de overkant van de foto, zien we het Zuid-Willemsvaart kanaal. Onder dit kanaal vinden we Kasteel Heeswijk dat dateert uit de 12e eeuw.

Hoewel we het hebben over een “mislukte dropping”, zijn de uiteindelijke resultaten overeenkomstig de verwachtingen zoals Klondike HQ rapporteert;

Als we beter naar de afbeelding kijken dan zien we dat niet alleen een aantal C47’s invliegen, maar we zien ook dat een aantal parachutisten al onder hun parachute hangt.

We zien ook dat er verschillende kleuren parachutes zijn waarmee o.a. de bevoorradingen gemarkeerd werden. Deze materiaalvoorraden werden vaak gedropt van onder de C47, welke tijdens de vlucht aan de romp bevestigd waren. Op deze foto tellen we twaalf C47 vliegtuigen van het totaal van 45 uit de serie. Sommige vliegtuigen zijn het camerastandpunt al voorbij gevlogen, maar er ontbreekt ook een gedeelte zoals het volgende verhaal vertelt. DZ-A pathfinder, T5 Henri Billings, had een extra taak gedurende zijn missie. Hij moest de pathfinder DZ beveiligd houden om daarmee anderen in staat te stellen, de apparatuur te installeren. Nadat alle troepen geland waren bij DZ-A zag Henri Billings de parachutisten van 1-501 rondlopen in Eerde. Omdat 1-501 een mislukte drop maakte bij Heeswijk Kasteel, konden de troopers die hij zag onmogelijk in Eerde zijn. Dit kon alleen worden verklaard door het feit dat een paar C47’s op het laatste moment omkeerden richting DZ-A, omdat ze constateerden in de verkeerde richting te vliegen. Dit alles heeft te maken met het PPN1-A radiobaken dat de pathfinders met zich meedroegen. Dit onderwerp zal worden onderzocht in een ander project.

  • Waarom zijn er twee series in dwarsrichting?

Als we terugkijken naar foto 1 zien we dat de 82nd AD verondersteld werd langs de noordelijke route te vliegen, om zo een ​​aanvaring met de series van de 101st AD te voorkomen. Dit was ook de bedoeling voor een serie A7 welke 1-505 van de 82nd AD droeg. Brigade Generaal James Gavin was een van de parachutisten in deze serie. Serie A-7 was nummer 3 uit een totale serie van 11, maar de hoofdserie was vertrokken van Cottemore vliegveld. Om onbekende reden zwenkte A-7 iets uit van zijn koers naar het zuiden (foto 2) waardoor het het in operationeel gebied van de 101st AD geraakte. G-3, John Norton vermeldt; We vlogen al enige tijd niet wetende van waar we waren, toen plotseling onder onze vlucht een groep vliegtuigen verscheen, die van rechts achter ons naar links voor ons vlogen (foto 4).

Op dat moment zag John de serie A-4 van de 101st AD bij DZ-A1, en hij dacht eerst dat dit misschien Duitse vliegtuigen waren. Net onder hen vielen parachutisten uit de lucht die duidelijk op Amerikaanse wijze sprongen. Een paar minuten later herkenden ze een landschapsmarkering waardoor ze ontdekte dat ze ten zuiden van de geplande vluchtroute waren afgedreven. Tijdens de vlucht moeten ze ook de serie A-6 gezien hebben die naar DZ-A vloog. De genoemde landschapsmarkering was waarschijnlijk het dorpje Veghel, gelegen aan de Zuid-Willemsvaart met een typische doodlopend kanaal eindigend in de haven. Op de eerste foto, genomen op DZ-A1, kunnen we 37 C47’s herkennen met een totaal van 45 van 1-505 . In dit geval had iedereen geluk dat ze op verschillende hoogtes vlogen, omdat 1-501 op ongeveer 500 voet vloog (gemiddelde daling hoogte) en 1-505 op circa 1500 voet vloog.

  • Hoe / waarom is deze foto genomen uit een grotere hoogte ?

Als onderdeel van een publiciteitsplan, werd een speciale B-17 bommenwerper beschikbaar gesteld en omgebouwd voor fotografen en verslaggevers van de pers. Zij waren zo in staat om de hele luchtoperatie mee te maken. Aan boord waren reporters van de IX TCC, Stars and Stripes, Reuters, United Press en Acme / Planet. Er waren ook officieren met een zeer hoge rang aan boord, zoals generaal Brereton die verantwoordelijk was voor alle luchtlandingstroepen tijdens deze operatie.

Veel foto’s van deze B-17 vlucht zijn na operatie Market Garden gepubliceerd . Omdat de B-17 een hogere kruissnelheid (211 mph) had dan een C47 (140 mph) stelde dit hen in staat om verschillende series foto’s te maken. De foto’s werden genomen van lagere en hogere hoogten, van series, droppings en DZ’s. Ze gebruikten elke mogelijke positie in het vliegtuig, zelfs vanuit de machinegeweerposities, welke werkelijk enkele zeer mooie resultaten opleverde. Zo creëerden ze in feite de basis voor ons onderzoek.

Dit onderzoek artikel is geschreven door Klondikes lid “Carvey”. Meer details zijn te vinden in “Operation Market Garden toen en nu” ISBN: 1 870067 398

Scroll Up