501st PIR after action report paper

Klondikes HQ heeft verschillende after action reports ontvangen van het 501st PIR welke dateren van september 1944 tot januari 1945. Tijdens het bestuderen van deze papieren hebben we gemerkt dat sommige documenten Nederlandse woorden bevatten welke gespiegeld staan afgebeeld. Deze spannende ontdekking was het begin van een nieuw onderzoeksproject. Kort na de parachutesprong bij DZ–A op 17 september 1944, lukte het 2-501 om de bruggen over de Zuid–Willemsvaart, de bruggen over de rivier de Aa, en het dorpje Veghel te veroveren. Tijdens de zoektocht naar een geschikt gebouw om het hoofdkwartier in te vestigen,  bood de plaatselijke arts Kerssemakers zijn huis aan als HQ voor het 501st PIR aan kolonel Howard Johnson. Dit gebouw in het centrum van Veghel stond bekend onder de naam “Villa Rustplaats“.

Het gebouw werd later omgedoopt tot “Klondike” als dankbetuiging voor de bevrijding van de stad door de het 501st PIR. “Klondike” was de radioroepnaam van het 501e Parachute Infanterie Regiment. Het gebouw werd gebouwd in 1870 en de arts Kerssemakers en zijn familie hebben er van 1913 tot 1969 gewoond. De volgende afbeelding toont de familie Kerssemakers in september 1944. Het voertuig is voorzien van een V-teken wat de eerste letter is van het Nederlandse woord Verzet. Deze markering maakte een veilige doorgang mogelijk tussen de Amerikaanse troepen.

Op steenworp afstand van het huis van de dokter, staat het Gemeentehuis in het dorpscentrum.

Beide locaties zijn weergegeven op de onderstaande kaart van Veghel, gedateerd 1944.

Als we de papieren analyseren welke worden gebruikt voor sommige 501st PIR after acton reports, dan kunnen we een giraal getal lezen. In die dagen werd dit type bankrekening-nummer veel gebruikt in Nederland door bedrijven en afdelingen van overheidsinstellingen om geld over te dragen. De foto welke hieronder is weergegeven toont een origineel verslag (1) en één die is omgedraaid (2) en een die het postgironummer 66103 laat zien (3). De vetgedrukte tekst bestaat uit het woord “Onderwerp”.

Het gironummer triggerde ons om een onderzoek te starten naar de oorsprong ervan, konden we er een naam aan verbinden? De gedachte hierachter was dat als we het nummer terug konden traceren, dat we een grote kans hadden om uit te vinden waar de rapporten werden geschreven. Hoewel het girale systeem nog steeds in gebruik is in Nederland, is de gebruikswijze door de jaren heen veranderd door verschillende eigenaren. “Diepgaand” onderzoek leverde uiteindelijk op wat we zochten, het post-gironummer stond op naam van de “gemeente ontvanger”.  De functie van een gemeente ontvanger werd geregeld door een wet uit 1851. Als administrateur ontving en betaalde hij facturen en rekeningen in opdracht van de plaatselijke burgemeester. We hadden dit niet verwacht, omdat andere informatie verklaarde dat het administratieve hoofdkwartier ergens anders zou zijn gevestigd. Daarom hadden we verwacht dat dit bevestigd zou worden via het bovenstaande post gironummer. De onderstaande afbeelding toont het bewijs van ons onderzoek.

De gemeenteontvanger was altijd gevestigd in het stadhuis als onderdeel van de lokale overheid. Het stadhuis was in die tijd tevens een uitstekende locatie om de after action reports te typen, omdat het compleet uitgerust was met typemachines en andere hardware die nodig is om een kantoor te runnen. In dit geval was het stadhuis ook een naaste buur van het HQ van het 501st PIR, waardoor het erg praktisch was om hier te werken. De conclusie van ons onderzoek is dat we er bijna 99% zeker van mogen zijn dat sommige after action reports in het stadhuis van Veghel zijn getypt. p.s. Ongeveer 5 dagen na de landing gebruikte generaal Taylor hetzelfde gebouw als HQ voor de 101st AD, als zijn derde locatie in operatie Market Garden. Vanaf Soniushof in Son verhuisde hij naar Kasteel Henkeshage in Sint-Oedenrode, en daarna verplaatste hij zich naar Veghel. Tegenwoordig een monument te vinden in de vorm van een kangoeroe, dicht bij het Klondike gebouw. “Kangoeroe” was de roepnaam voor de 101st Airborne Divisie.

Informatie over het gironummer werd verkregen van het ING Bank Concern – Historisch Archief.

Scroll Up